Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Ярмош Олена Віталіївна

Ярмош Олена Віталіївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Українська інженерно-педагогічна академія. Дата закінчення: 2008 р.

Спеціальність: «Менеджмент організацій» Кваліфікаційний рівень: магістр з менеджменту організацій

Alma mater: Українська інженерно-педагогічна академія.  Дата закінчення: 2012 р.

Спеціальність: «Управління навчальним закладом» Кваліфікаційний рівень: керівник підприємства, установи чи організації (в сфері освіти та виробничого навчання)

Посада:Доцент
Вчене звання та науковий ступень:Доцент
Кандидат фізико-математичних наук
Наукові інтереси:Глобальні та національні тренди розвитку підприємництва, креативне підприємництва, розвиток Startup проектів, гейміфікація в формуванні підприємницьких навичок, моделювання соціально-економічних процесів

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Стратегічний менеджмент
 • Міжнародні організації
 • Бухгалтерський облік та звітність

Кількість наукових публікацій: більше 90 наукових та навчально-методичних праць, серед них 5 монографій (особисто та у співавторстві), більше 40 статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, зокрема 5 в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Основні публікації:

 • Duan, Y. Developing training materials for entrepreneurial skills: Identifying processes, principles and core skills through case studies / Y. Duan, Y. Bentley, P. Wilson, O. Iarmosh // Proceedings of the European Conference one-Learning, ECEL, 2021, P. 139–147. URL : https://books.google.ch/books?id=XStQEAAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=Developing+training+materials+for+entrepreneurial+skills:+Identifying+processes,+principles+and+core+skills+through+case+studies&source=bl&oCollection;ts=FVDuR6lcrV&sig=ACfU3U1t7Vv10YDgRGz9vAPKmKrxtK2U-Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjwoq7yl7D4AhUPiv0HHUOcAXYQ6AF6BAgSEAM#v=onepage&q=Developing%20training%20materials%20for%20entrepreneurial%20skills%3A%20Identifying%20processes%2C%20principles%20and%20core%20skills%20through%20case%20studies&f=false(Scopus).
 • Nechuiviter O. P. Numerical calculation of multidimensional integrals depended on input information about the function in mathematical modelling of technical and economic processes / O. P. Nechuiviter, O. V. Iarmosh, K. H. Kovalchuk // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1031 012059. – 2021. – URL :у : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012059(Scopus). 
 • Iarmosh O., Prokhorova V., Shcherbyna I. and others Innovativeness of the creative economy as a component of the Ukrainian and the world sustainable development strategy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021, 628. URL : https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1 (Scopus).
 • Nechuiviter O. P., Iarmosh O. V., Kovalchuk K. H. Numerical calculation of multidimensional integrals depended on input information about the function in mathematical modelling of technical and economic processes. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1031, URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012059(Scopus).
 • Воронюк Є.В., Ярмош О.В., Айорінде М.Б. Вплив міжнародних організацій на економічну політику країн світу. Ефективна економіка. 2020. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8357
 • Ярмош О.В., Хом’якова М.Є. Міжнародний тероризм та особливості боротьби з ним на регіональному рівні на прикладі ЄС та ШОС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм 2021, (12), 69-76. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/16822
 • Babenko K., Iarmosh O., Malykhina Y., Fedorova Y. Innovation and investment development of Ukrainian industry // Financial and credit activity: Problems of theory and practice. 2019, 1 (28), P. 234-244 (Web of Science).
 • Fedorova Y., Babenko K., Malykhina Y., Yarmosh O., Malykhina V. Problems of training of leaders in public governance and administration in digital economics // Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019, 3 (30), P. 501-509 (Web of Science).
 • Iarmosh O. Project Method as a Basis for Forming Students’ Creative and Social Entrepreneurship Skills // Online Journal for Research and Education. Special Issue 17, Dec. 2019, P.157-161.
 • Ярмош О., Пасічник Е. Становлення соціального підприємництва в Україні в контексті сталого розвитку // Адаптивне управління: теорія та практика, 2019, 7(14). URL : https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/175
 • Ярмош О.В., Лотоцька Є.М. Нові можливості розвитку молодіжного підприємництва та підвищення рівня самозайнятості молоді // Адаптивне управління: теорія та практика. – 2019. – 6 (12). URL : https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/download/136/103
 • Бабенко К.Є., Федорова Ю.В., Ярмош О.В. Особливості управління інноваційним розвитком промислових підприємств та підприємств сфери послуг: Державне регулювання : Монографія, Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2018, 120 с.
 • Пархоменко О.С., Ярмош О.В. Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Бізнес Інформ. – 2017. – №9. – C. 101–105.
 • Пархоменко О.С., Ярмош О.В., Міхайліченко А.О. Краудфандинг як альтернативний варіант фінансування стартапів в Україні // Соціальна економіка, 2017, №1(53), С. 140-144.
 • Литвин О.М., Ярмош О.В. Інтерполяція, інтерлінація та змішана апроксимація функцій в моделюванні соціально-економічних процесів. К. : Наукова думка, 2015, 245 с.
 • Ярмош О.В. Застосування інтегрального числення в моделюванні соціально-економічних процесів з урахуванням проблеми даних // Вісник соціально-економічних досліджень, 2015, Вип. 1, № 56, С. 281-287.
 • Ярмош О.В. Показники оцінки маркетингового потенціалу підприємств сфери послуг // Вісник економіки транспорту і промисловості : Збірник наук.-практ. статей. Українська державна академія залізничного транспорту, 2015, Вип. 49, С. 216-220.
 • Ярмош О.В. Виставкова діяльність в системі формування іміджу регіону // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2015, № 11, С. 344-352.

ORCID https://orcid.org/ 0000-0002-2943-596X

Scopus Author ID http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57221966633

Google Scholar 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=FlA8kYIAAAAJ

Ярмош Олена Віталіївна: 

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.

Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: iarmosh@hneu.net