Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наукова робота

НАУКОВИЙ ГУРТОК

Звіт за перший семестр наукової роботи студентського наукового гуртка «Міжнародне підприємництво та бізнес-аналітика» 2023-2024 навчальний рік

План наукової роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп 2023-2024 навчальний рік

Звіт наукової роботи студентського наукового гуртка «Club de conversación» 2022-2023 навчальний рік

Звіт наукової роботи студентського наукового гуртка “Міжнародна бізнес-аналітика” 2021-2022 навчальний рік

Звіт наукової роботи студентського наукового гуртка «Club de amigos» 2021-2022 навчальний рік

Звіт наукової роботи студентського наукового гуртка «БЕЗПЕКООРІНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ» 2020-2021 навчальний рік

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА (ГОСПДОГОВІРНА ТЕМА)

Науково-дослідна робота (госпдоговірна тема Формування стратегічного потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі на засадах соціальної відповідальності)

Науково-дослідна робота (госпдоговірна тема Управління стратегічними знаннями підприємства в умовах цифрової економіки)

Науково-дослідна робота (Формування стратегічного інструментарію безпекоорієнтованого розвитку підприємства)

ВИНАХІДНИЦЬКА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

Винахідницька робота викладачів

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Рада молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Список наукових статей здобувачів за 1 семестр 2023 – 2024 навчальний рік

Список наукових статей здобувачів за 2022 – 2023 навчальний рік

Список наукових статей здобувачів за 2021 – 2022 навчальний рік

Список наукових статей здобувачів за 2020 – 2021 навчальний рік

Наукові конкурси та гранти 

Всеукраїнська студентська олімпіада

Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відкритий доступ до баз даних ScienceDirect

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про організацію практики за кордоном студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ПУБЛІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЖУРНАЛАХ

Перелік публікацій НПП у журналах, які реферуються в Sciverse Scоpus

Перелік публікацій НПП у журналах, які реферуються в Web of Science Core Collection

В університеті розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і процедури ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ а саме:

Кодекс академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про комісію з питань академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

Декларацію про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця