Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Муренець Ірина Григорівна

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця. Дата закінчення: 2015 р.
Спеціальність: «Економіка підприємства»
Кваліфікаційний рівень: магістр з економіки підприємства

Посада: Доцент
Вчене звання та науковий ступень: Доцент
Кандидат економічних наук
Наукові інтереси: Міжнародний бізнес, підприємництво, функціональна організованість, діяльність проектних інститутів, якість управління підприємствами, оцінювання якості діяльності та управління підприємством, розвиток особистої ефективності.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):
• Світове господарство і міжнародні економічні відносини
• Міжнародні стандарти ведення бізнесу
• Міжнародні стандарти бізнесу
• Теорія міжнародних економічних відносин
• Корпоративне управління та соціальна відповідальність


Кількість наукових публікацій: за результатами наукових досліджень видано більше 30 наукових праць, в тому числі дві колективних монографії, підручник, публікації Web of Science, SCOPUS.
Основні публікації:

 • Iryna Murenets. Economic security as a component of Ukraine’s national security. XІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Харків: 6-7 квітня 2023 року.  URL :  https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiv/paper/view/1030
 • Iryna Murenets. Security of formation of corporate culture of the enterprise in the international business. XІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Харків: 6-7 квітня 2023 року.  URL :  https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiv/paper/view/1036
 • Murenets I. Micro and macro approaches in the concept of doing business. Економічний журнал Одеського політехнічного університету № 2 (20). 2022. URL :https://economics.net.ua/ejopu/2022/No2/5.pdf
 • Муренець І. Г. Організаційне забезпечення якості управління підприємством. Економіка та підприємництво. 2020. № 44. С. 21–31 Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34048/Murenets_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Муренець І. Г. Теоретичний базис забезпечення якості управління промисловим підприємством. Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 30 берез. 2020 р. Київ, 2020. С. 107–111.
 • Муренець І. Г. Адаптація вітчизняних підприємств до європейських стандартів / І. Г. Муренець, В. В. Ушкальов // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: матеріали VІІ міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., 29 жовт. 2020 р. : тези допов. – Полтава: Нац. унів-т «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», 2020. – С. 104–105.
 • Муренець І. Г. Технологія впровадження методичного забезпечення якості управління на промислових підприємствах. Бізнес Інформ. 2018. № 8. C. 263–268.
 • Муренець І. Г. Порівняння сутності понять «якість управління» та «ефективність». Економічні студії. 2020. № 2 (28). С. 75–78.
 • Муренець І. Г. Організаційне забезпечення якості управління підприємством. Економіка та підприємництво. 2020. № 44. С. 21–31.
 • Murenets I., Gontareva I., Kurmaiev P., Podzihun S., Dorokhov O. Functionality and Quality Management of Transformation of Capital Forms at an Enterprise. TEM Journal. 2018. Vol. 7. Issue 3. P. 597–606 (Scopus).
 • Murenets I. Quality of management decisions. Інвестиційно-інноваційна політика : пріоритетні галузі та потенційні джерела : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 19 травня 2018 р. Львів : Львiвська економiчна фундацiя, 2018. С. 33–36.
 • Муренець І. Г. Вплив кадрових ризиків на якість управління сучасним підприємством. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : тези доповідей Міжнар. наук. конф., м. Харків, 1–2 червня 2017 р. Харків, 2017. С. 128–131.
 • Муренець І. Г. Оцінка якості управління вітчизняними підприємствами в міжнародному середовищі. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 3. Т.1. С. 12–17.
 • Муренець І. Г. Оцінка якості управління промисловими підприємствами. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Харків, 26–28 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 267–271.
 • Муренець І. Г. Передумови впровадження систем управління якістю на підприємствах. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 2–3 листоп. 2017 р. Житомир, 2017. С. 186–191.
 • Murenets I. Evolution of Total Quality Management. Настоящи изследвания и развитие : материали за 12 Междунар. науч. практ. конф., Софія, 15–22-ти януари 2016. Софія, 2016. P. 32–38.
 • Murenets I. Origin of the concept «quality». Areas of scientific thought : materials of 12 international research and practice conference, Sheffield, December 30, 2015 – January 7, 2016. Sheffield, 2015–2016. P. 79–84.
 • Муренець І. Г. Порівняльний аналіз сучасних підходів до управління якістю на підприємствах. Забезпечення стiйкого економiчного розвитку країни : можливостi та перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 21–22 жовтня 2016 р. Львів : Львівська наукова фундація, 2016. С. 64–68.
 • Муренець І. Г. Теоретичні основи забезпечення функціональної організованості на промисловому підприємстві. Управління розвитком. 2015. № 3 (181). С. 92–96.

ORCID
Google Scholar

Муренець Ірина Григорівна:
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.
Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: ira.murenets@gmail.com