Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Лебідь Олеся Вікторівна

Лебідь Олеся Вікторівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2005 р.

Спеціальність: «Банківська справа» 

Кваліфікаційний рівень: магістр з банківської справи

Посада:Професор
Вчене звання та науковий ступінь:Доцент
Кандидат економічних наук
Наукові інтереси:міжнародні розрахунки, валютні операції, експортно-імпортні операції, фінансове забезпечення діяльності підприємств, оцінювання та розвиток потенціалу суб’єктів підприємництва, протидія відмиванню грошей

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Основи фінансів
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародні фінанси та фінансовий менеджмент
 • Міжнародні стандарти ведення бізнесу 
 • Експортно-імпортні операції

Кількість наукових публікацій: більше 120 наукових та навчально-методичних праць, серед них 11 монографії (у співавторстві), 37 статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, зокрема 6 в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Монографії

 • Lebid O. V., Veits O. I. Financial Competencies in Combating Money Laundering in the Banking Market. Financial Competencies in the Institutional Dimension. Collective monograph (Wyższa Szkoła Finansow i Prawa (Bielsko-Biała, edited by Dr. Jacek Binda). Poland, 2022. Publishing House Office Bielsko-Biala School of Finance and Law University Press. P. 77–111.
 • Фінансове забезпечення впровадження технологій та інновацій : монографія / О. М. Колодізєв, О. В. Лебідь, В.М. Григоренко. – Харків. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 267 с.
 • Побудова системи комплексного оцінювання і моделі реалізації економічного потенціалу банку / О. В. Лебідь, О. В. Зуєва // Фінанси і кредит у сучасному вимірі: методологічне та методичне забезпечення: монографія / За заг. ред. І. В. Журавльової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. –  С. 99 – 111.
 • Фінансовий потенціал банку: сутність, методи оцінювання, інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: монографія / О. М. Колодізєв, О. В. Лебідь, О. В. Зуєва. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 246 с.
 • Risk assessment of using banks for money laundering / Kolodiziev O. M., Chmutova I. M., Lebid O. V., Kotsiuba O. V. // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – 308 p. – P. 157 – 183.

Навчальні посібники

 • Лебідь О.В. Бюджетування у банках: навчальний посібник / О. В. Лебідь. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 264 с.
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності : навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева, О. В. Лебідь. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 424 с. 
 • Чмутова І.М. Фінансовий облік у банках : навч. посібн. / І. М. Чмутова, К. М. Азізова, О. В. Лебідь. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 368 с. 
 • Лебідь О. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посіб­ник / О. В. Лебідь. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 200 с.

Наукові статті

 • Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України / О. М. Колодізєв, О. В. Лебідь, О. В. Зуєва // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2 (188). – С. 260 – 268.
 • Determining the priority sources for attracting deposits in the formation of the financial potential of banks / Iryna Hubarieva, Olesіa Lebid, Oleksandra Zuieva // Banks and Bank Systems. – Volume 12. – 2017. – Issue #3. – P. 215 – 227. (SCOPUS)
 • Lebid O. V. Risk Assessment of The Bank’s Involvement to Legalization of Questionable Income Considering the Influence of Fintech Innovations Implementation / O. V. Lebid, I. M. Chmutova, O. V. Zuieva, O. I. Veits // Marketing and Management Of Innovations. – 2018. – Issue 2. – P. 232 – 346. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-19 (Web of Science)
 • Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку / В. С. Пономаренко, О. М. Колодізєв, О. В. Лебідь, О. І. Вейц // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Vol. 3. – № 26. – С. 17 – 28. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143845 (Web of Science)
 • Strategic management of entrepreneurship activities in the field of cryptocurrency circulation / Margaryta Skrypnyk, Olesia Lebid, Nataliia V. Poprozman, Halina Chmeruk, Khavakhon Rakhimova // Academy of Strategic Management Journal. Strategic Research Direction. – 2019. – Volume 18, Issue 1. – (SCOPUS) https://www.abacademies.org/articles/strategic-management-of-entrepreneurship-activities-in-the-field-of-cryptocurrency-circulation-8696.html
 • Лебідь О. В., Гаркуша В. О. Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів. Бізнес Інформ. 2019. №11. C. 290–296. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-290-296
 • Drobyazko S., Bondiuk A., Ovcharenko I., Lebid O., Mikish A. Resources Supporting of Business Economy Security at the Micro and Macro Levels. Journal of Stability and Sustainability Issue. 2020. Volume 10. Number 1. September 20202. – P. 307–320. http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(22) (1,5 ум.-друк. арк./0,3 ум.-друк. арк.) (SCOPUS)
 • Olesia Lebid and Oleksandr Veits (2020). Search for statistically approved criteria for identifying money laundering risk. Banks and Bank Systems. 2020. Volume 15. Issue 4, 150–163. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.13 (SCOPUS)

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6584-8390

Scopus Author ID https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200994113

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=Qbc_DNAAAAAJ&hl=ru

Лебідь Олеся Вікторівна: 

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.

Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: olesia.lebid@hneu.net